Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

    Kính gửi: ........................................................................................................................................

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2023 với số lượng 450 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

1. Tuyển sinh cao học (đào tạo trình độ thạc sĩ)

1.1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

 

Số TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kỹ thuật địa chất (Chuyên ngành: Địa chất khoáng sản và thăm dò, Địa chất công trình, Địa chất thủy văn)

30

2

Địa chất học

10

3

Khoáng vật học và địa hóa học

10

4

Khai thác mỏ

30

5

Kỹ thuật tuyển khoáng

10

6

Kỹ thuật điện

15

7

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

10

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

10

9

Kỹ thuật cơ khí

10

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

15

11

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

60

12

Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

20

13

Kỹ thuật địa vật lý

10

14

Kỹ thuật dầu khí

15

15

Kỹ thuật hóa học

10

16

Quản lý kinh tế

100

17

Địa tin học

15

18

Kỹ thuật môi trường

20

19

Quản lý đất đai

30

20

Kỹ thuật xây dựng

20

 

1.2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

1.2.1. Người đăng ký dự tuyển (ứng viên) đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

       a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu (Danh mục các ngành phù hợp với các ngành, chuyên ngành tuyển sinh và các học phần bổ sung kiến thức quy định chi tiết trong Phụ lục II).

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục I) được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục I hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển

- Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

c) Về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác: Không yêu cầu thâm niên công tác chuyên môn kể từ sau khi tốt nghiệp đại học.

d) Có đủ sức khỏe để học tập

đ) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

1.2.2. Ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh như ở mục 1.2.1 phải dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.3. Đăng ký học trước học phần cao học: Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) hết năm học thứ 3 và có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên được phép đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng với ngành đào tạo trình độ đại học mà sinh viên đang học.

1.4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. Các tiêu chí xét tuyển phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:

         - Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ (Điểm trung bình chung toàn khóa ở trình độ đại học đạt từ 5,5 trở lên theo thang điểm 10, đạt từ 2 trở lên theo thang điểm 4 hoặc từ điểm C trở lên theo thang điểm chữ);

           - Thí sinh học bổ sung kiến thức thì các học phần học bổ sung phải đạt từ điểm C (hoặc quy đổi tương đương) trở lên;

           - Đối với chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu thì thí sinh phải đạt hạng tốt nghiệp đại học từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

           - Có năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

 1.5. Thời gian đào tạo:

        - Hình thức chính quy, đào tạo tập trung: 1,5 - 2 năm

        - Hình thức vừa làm vừa học: 2 - 2,5 năm

1.6. Hồ sơ dự thi: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm; Bản sao các bài báo, công trình khoa học (nếu có); Văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ; 02 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

1.7. Lệ phí dự tuyển và học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

1.8. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

        - Phát hành hồ sơ: Từ ngày 16/11/2022 tại Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

        - Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/11/2022 đến ngày 10/02/2023 đối với các ứng viên phải học bổ sung kiến thức và đến ngày 10/3/2023 đối với các ứng viên không phải học bổ sung kiến thức;

        - Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 15/2/2023;

        - Thời gian thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam: Dự kiến vào ngày 26/3/2023

       - Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến 03-10/4/2023

       - Nhập học và khai giảng: Dự kiến 15-20/4/2023.

2. Tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ)

2.1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến

 

TT

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

1

Kỹ thuật địa chất

1

2

Địa chất học

1

3

Khoáng vật học và địa hóa học

1

4

Kỹ thuật dầu khí

1

5

Kỹ thuật địa vật lý

1

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

1

7

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

2

8

Khai thác mỏ

1

9

Kỹ thuật điện

1

10

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

1

11

Quản lý kinh tế

1

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1

13

Kỹ thuật tuyển khoáng

1

14

Kỹ thuật hóa học

1

 

2.2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2.3. Điều kiện dự tuyển

* Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ phù hợp ngành đăng ký dự tuyển;

* Có ít nhất 1 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Có đề cương về dự định nghiên cứu.

* Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

* Trình độ ngoại ngữ: Thí sinh phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh hoặc đáp ứng quy định tại mục b khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại mục c do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

 đ) Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

* Được cơ quan quản lý nhân sự giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

2.4. Thời gian đào tạo: Đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

        Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được, nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

2.5. Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập của bệnh viện đa khoa; Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, bằng tốt nghiệp cao học và bảng điểm; Chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ; Bản khai các công trình khoa học cùng bản sao các công trình đó; Đề cương về dự định nghiên cứu; Thư giới thiệu dự tuyển; Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; 03 ảnh cỡ 3x4 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

2.6. Lệ phí đăng ký dự tuyển và học phí: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

2.7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

       - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 24/3/2023

       - Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến 03-10/4/2023

       - Nhập học và khai giảng: Dự kiến 15-20/4/2023.

Hồ sơ dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tài liệu đính kèm

Các tin khác

Bài viết mới

Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo

Ngày 18/12/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ “Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng để Trường Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định chất lượng về 7 chương trình đào tạo của Nhà trường với xã hội. Đồng thời, nâng cao vị thế và hình ảnh của Trường, giúp người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập và hợp tác.

Chi tiết

Hội nghị Quốc gia "Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững"

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tạo ra cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về các xu thế và thách thức mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.

Chi tiết

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Sáng ngày 20/4/2021, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (mã số 9520503), đề tài luận án “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao dạng grid bằng mạng neuron Hopfield” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Quang Minh.

Chi tiết

Tư vấn tuyển sinh năm 2021 tại Trường THPT Hàn Thuyên và THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 của Khoa, ngày 19/4/2021 Khoa Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai đã tổ chức đoàn cán bộ của khoa đi tư vấn tuyển sinh tại các điểm trường THPT Gia Bình 1 và Lương Tài 2, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết

Tư vấn tuyển sinh năm 2021 tại Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 của Khoa, ngày 27 và 28/4/2021 Khoa Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai đã tổ chức đoàn cán bộ của khoa đi tư vấn tuyển sinh tại các điểm trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên; THPT Hậu Lộc 1, THPT Hậu Lộc 2, THPT Hậu Lộc 4, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Chiều ngày 16/7/2020, tại Phòng họp Sông Công, Liên chi Đoàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai (TĐ - BĐ & QLĐĐ) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai Nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi tiết

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngày 24/10/2022 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022. Đến dự Hội nghị, Về phía Công ty TNHH 1TV Trắc địa – Bản đồ Bộ Quốc Phòng có: Thượng tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Công ty; Trung tá Trần Anh Đồng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa. - Về phía Công ty Hải Phát Land có bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng phòng Tuyển dụng; Ông Đỗ Quyết Tiến, Trưởng phòng Kinh doanh; Ông Đặng Xuân Hòa, Phó ban Tuyển dụng và Đào tạo; bà Trịnh Hoàng Mỹ Linh, phụ trách truyền thông. - Về phía Trung tâm Tư vấn trắc địa và xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ và Xây dựng có TS Diêm Công Huy, Giám đốc Trung tâm,; TS Lê Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm. - Về phía lãnh đạo nhà trường có PGS.TS Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp; TS Nguyễn Thế Lộc – Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học; TS Bùi Mạnh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên. - Về phía khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai có PGS.TS Lê Đức Tinh, Bí thư Đảng ủy khoa, Trưởng khoa; PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy khoa, Phó Trưởng khoa; TS Dương Thành Trung, Phó Trưởng khoa; ThS Nguyễn Danh Đức – Bí thư Liên chi đoàn khoa; Đại diện lãnh đạo các bộ môn cùng cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa. Hội nghị tổng kết năm học là dịp quan trọng để các thầy cô giáo và các em sinh viên có dịp nhìn lại những thành tích đã đạt được trong trong năm học vừa lấy đó làm đà cho việc phấn đấu, rèn luyện trong tu dưỡng và học tập cho một năm học mới. Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 với các nội dung cơ bản liên quan đến tuyển sinh, quy mô đào tạo, kết quả học tập và nghiên cứu khoa học,… và phương hướng hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác đào tạo của khoa để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng khoa ngày càng phát triển. Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho các em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào năm học 2021-2022 và tiến hành trao các xuất học bổng do GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà và PGS.TS Dương Vân Phong, cán bộ giảng viên của khoa trao tặng. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chi tiết