TIN NỔI BẬT

TIN TỨC CHUNG

CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

VIDEO

  • Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Bản đồ (1974-2019)
  • Ngành Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản
  • Giới thiệu các ngành đào tạo
  • Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
  • Ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
  • Ngành Quản lý đất đai
  • Ứng dụng công nghệ UAV trong quan trắc môi trường không khí tại Mỏ lộ thiên