Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 6 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

3Dscan.jpg

ĐẢNG ỦY ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA

http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_DChinh/anhchandung/duong.JPG         http://gla.humg.edu.vn/images/TS.-L-cTnh.jpg          http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDCC/Mr.%20Sang.jpg           http://gla.humg.edu.vn/images/tran_xuan_truong.jpg

GVCC.TS Trần Thùy Dương     PGS.TS Lê Đức Tình           PGS.TS Nguyễn Văn Sáng       PGS.TS Trần Xuân Trường

 Bí thư                                      Phó Bí thư                                Đảng ủy viên                           Đảng ủy viên

I. Chi bộ Trắc địa 1

                      http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDM/Nguyen-Quoc-Long.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/Luu_Anh_tuan.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDM/ThS.%20L%20Th%20Thu%20H.JPG

                     ThS Nguyễn Quốc Long                         ThS Lưu Anh Tuấn                               TS Lê Thị Thu Hà

                                   Bí thư                                               Phó bí thư                                           Chi ủy viên

II. Chi bộ Trắc địa 2

                      http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDCC/Mr.%20Sang.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/Hoang_Le_Minh.gif                    http://gla.humg.edu.vn/images/ThS.%20Nguyn%20Gia%20Trng.JPG

                   PGS.TS Nguyễn Văn Sáng                      ThS Hoàng Lê Minh                         ThS Nguyễn Gia Trọng

                                   Bí thư                                               Phó bí thư                                           Chi ủy viên

III. Chi bộ Trắc địa 3

                      http://gla.humg.edu.vn/images/TS.-L-cTnh.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/Yen.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/Huynh.jpg

                        PGS.TS Lê Đức Tình                       TS Nguyễn Thị Kim Yến                       TS Phạm Thế Huynh

                                   Bí thư                                               Phó bí thư                                           Chi ủy viên

IV. Chi bộ Trắc địa 4

                      images/Anh_BM_Ban_do/Can_bo/Quy.gif                    http://gla.humg.edu.vn/images/TS.TranTrung%20Anh.jpg                    http://gla.humg.edu.vn/images/TS.%20Nguyn%20Vn%20Trung.JPG

                     PGS.TS Bùi Ngọc Quý                       GVC.TS Trần Trung Anh                  PGS.TS Nguyễn Văn Trung

                                   Bí thư                                               Phó bí thư                                           Chi ủy viên