Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 8 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

UAV.jpg

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

                                                http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDM/Nguyen-Quoc-Long.jpg                                             http://gla.humg.edu.vn/images/Huong_VPK.gif

ThS Nguyễn Quốc Long                                     ThS Tạ Thị Thu Hường

                                                        Chủ tịch                                                            Phó chủ tịch

http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_Ban_do/Can_bo/ThS.%20Nguyn%20Vn%20Li.JPG                         http://gla.humg.edu.vn/images/ThS.%20Trn%20Thanh%20H.jpg                       http://gla.humg.edu.vn/images/Anh_BM_TDM/Pham%20Van%20Chung.jpg

ThS Nguyễn Văn Lợi                           TS Trần Thanh Hà                        TS Phạm Văn Chung

                                    Ủy viên                                                Ủy viên                                           Ủy viên