Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 4 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

hop-tac-cuc-BD-QUAN-DOI.jpg

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CÁN BỘ

                        http://gla.humg.edu.vn/images/ThS.%20L%20Th%20Thanh%20Tm.JPG                              http://gla.humg.edu.vn/images/ThS.%20Le%20Thanh%20Nghi.JPG                            http://gla.humg.edu.vn/images/ThS.%20ng%20Th%20Hong%20Nga.JPG

    ThS Lê Thị Thanh Tâm                              ThS Lê Thanh Nghị                          ThS Đặng Thị Hoàng Nga

                                   Bí thư                                                    Phó bí thư                                              Ủy viên