Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 5 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

HNVienchuc.jpg

Thư mời viết bài cho Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất số chuyên đề kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Bản đồ

Kính gửi: Các nhà khoa học

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất xuất bản một số tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất với chuyên đề “Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai” vào tháng 9 năm 2019, ISSN: 1859-1469, nhằm công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị về khoa học và thực tiễn chưa công bố trên các ấn phẩm khác. 
-       Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
-       Thời hạn nộp bài: 1/6/2019;
-       Thời hạn gửi thư chấp nhận đăng: 1/7/2019; 
-       Thời hạn nộp bài sau phản biện: 12/7/2019
Trường Đại học Mỏ - Địa Chất trân trọng gửi tới Quý cơ quan, tới các Nhà khoa học lời mời viết bài cho tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất số chuyên đề “Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai” tháng 9 năm 2019. Sự tham gia nhiệt tình của Quý vị sẽ góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.
Cách thức gửi bài:
-       Bài viết được gửi dưới dạng 01 file word được trình bày đúng theo thể thức (theo quy định chi tiết tại địa chỉ http://tapchi.humg.edu.vn/vi/gioi-thieu/the-le-gui-bai-3.htmlvà gửi bài cho tạp chí khoa học cùng thông tin về tác giả đến địa chỉ emai: tckhmdc.cdbando45@humg.edu.vn.
-       Bài gửi đăng sẽ được Ban biên tập chuyên đề chuyển đến các chuyên gia có uy tín đánh giá và phản biện nghiêm túc thông qua hai phản biện độc lập.
-       Tác giả có bài viết được đăng trên tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa Chất số chuyên đề “Trắc địa – Bản đồ và Quản lý Đất đai” sẽ được tặng một cuốn Tạp chí.
Ban Biên tập Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa Chất số chuyên đề “Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai” rất mong nhận được sự cộng tác tích cực của các nhà khoa học.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Trần Quỳnh An, Điện thoại: 0964889458, Email: tckhmdc.cdbando45@humg.edu.vn  

Xin trân trọng thông báo./.
                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                       GS.TS Trần Thanh Hải
                                                                                                                                      (đã ký)