Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 4 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

UAV.jpg

Thông báo họp chi Đoàn

Chi đoàn cán bộ Khoa Trắc địa tổ chức đại hội Chi đoàn vào hồi 14h00 ngày 16 tháng 9 năm 2013. Kính mời toàn thể các đoàn viên chi đoàn cán bộ tới tham dự. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám, tầng 10 nhà C12 tầng

 

Chi đoàn cán bộ Khoa Trắc địa tổ chức đại hội Chi đoàn vào hồi 14h00 ngày 16 tháng 9 năm 2013. Kính mời toàn thể các đoàn viên chi đoàn cán bộ tới tham dự. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám, tầng 10 nhà C12 tầng

Chi đoàn cán bộ Khoa Trắc địa tổ chức đại hội Chi đoàn vào hồi 14h00 ngày 16 tháng 9 năm 2013. Kính mời toàn thể các đoàn viên chi đoàn cán bộ tới tham dự. Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám, tầng 10 nhà C12 tầng