Humg Banner

ĐĂNG NHẬP

THỐNG KÊ

We have 3 guests and no members online

ẢNH HOẠT ĐỘNG

HNVienchuc.jpg

Thông báo về việc đăng ký môn học của sinh viên

Nhà trường cho phép sinh viên các khóa 54-57 được đăng ký môn học từ ngày 13/9/2013 đến ngày 24/9/2013.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký môn học cần khẩn trương lấy phiếu đăng ký trên mạng (http://daotao.humg.edu.vn) điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký và nộp tại phòng C2.02.


Lưu ý: Sinh viên lưu lại hệ niên chế có thể đăng ký học ghép vào các lớp tín chỉ tại phòng C2.02 nếu có nhu cầu.

Nhà trường cho phép sinh viên các khóa 54-57 được đăng ký môn học từ ngày 13/9/2013 đến ngày 24/9/2013.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký môn học cần khẩn trương lấy phiếu đăng ký trên mạng (http://daotao.humg.edu.vn) điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký và nộp tại phòng C2.02.
Lưu ý: Sinh viên lưu lại hệ niên chế có thể đăng ký học ghép vào các lớp tín chỉ tại phòng C2.02 nếu có nhu cầu.