PGS.TS Bùi Ngọc Quý

Họ và tên Bùi Ngọc Quý
Đơn vị Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Bản đồ
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 2000
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.66731132
Số điện thoại nhà riêng 024.37732847
Số điện thoại di động 0912912190
Email buingocquy@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Bản đồ, P1003 Nhà C12 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu tổng hợp thoái hóa đất, hoang mạc hóa ở Tây Nguyên và đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững, Mã số TN3-01, Tham gia

Cấp Bộ

1. Xây dựng tiêu chuẩn Quốc gia về Hải đồ vùng nước cảng biển và Luồng hàng hải (tỷ lệ trung bình và tỷ lệ lớn), Tham gia

2. Atlas Thăng Long - Hà Nội, Tham gia

3. Thành lập Xêri bản đồ điện tử về dân cư, văn hoá - xã hội thành phố Hà Nội, Mã số QGTĐ.08.01, Thư ký, Nghiệm thu 10/06/2010

4. Biên tập và thành lập Xêri bản đồ Hà Nội qua các thời kỳ, Mã số B76-2006, Tham gia

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng), Mã số T18-26, Tham gia

2. Nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá các chỉ số phơi lộ thiên tai thường gặp bằng phân tích GIS phục vụ cho đánh giá hiểm họa thiên tai tổng quát cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Mã số T18-12, Tham gia

3. Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) chi phí thấp, Mã số T17-25, Chủ nhiệm

4. Nghiên cứu xây dựng mô hình Cyber City phục vụ công tác mô hình hóa bề mặt và định hướng quy hoạch không gian, Mã số T15-33, Chủ nhiệm

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và quy trình công nghệ thành lập Atlas điện tử - thử nghiệm thành lập Atlas điện tử hành chính Hà Nội, Mã số T11-26, Chủ nhiệm

6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Multimedia trong công tác thành lập bản đồ đa phương tiện, Mã số T37/08, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí Scopus

1. Dieu Tien Bui, Biswajeet Pradhan, Inge Revhaug, Duy Ba Nguyen, Ha Viet Pham, Quy Ngoc Bui, A novel hybrid evidential belief function-based fuzzy logic model in spatial prediction of rainfall-induced shallow landslides in the Lang Son city area (Vietnam), Geomatics, Natural Hazards and Risk, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Duong Anh Quan, Truong Van Anh, Bui Ngoc Quy, Integration of damage curves and GIS to estimate the economic exposure for flood disaster assessment in the Vu Gia -Thu Bon river basin of Vietnam, Journal of Mining and Earth Sciences, 59, 2018

2. Bui Ngoc Quy, Duong Anh Quan, Pham Van Hiep, Nguyen Phuc Chinh, Dong Duy Manh, Development of Electronic Navigation Chart for ship navigation in HICT port, Hai Phong, Journal of Mining and Earth Sciences, 59, 2018

3. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 4, 58, 1-11, 2017

4. Bùi Ngọc Quý, Bùi Quang Thành, Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp - thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở bài toán phân tích mạng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 33, 3, 42-52, 2017

5. Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Nghiêm Thị Huyền, Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer Modeller (MCL) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 31, 44-51, 2017

6. Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Lê Đình Quý, Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, Tạp chí Khoa học và Đo đạc bản đồ, 33, 49-57, 2017

7. Đỗ Thị Phương Thảo, Mai Văn Sỹ, Bùi Ngọc Quý, Nghiêm Thị Huyền, Lập bản đồ dự báo sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2030 bằng mô hình Land changer Modeller (MCL) kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat, Tạp chí Khoa học và Đo đạc Bản đồ, 3, 44-49, 2017

8. Bùi Ngọc Quý, Thiết kế mô hình, chức năng cho các hệ thống Web Atlas hành chính, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 45, 81-89, 2014

9. Bùi Ngọc Quý, Khả năng ứng dụng Web Atlas trong công tác hỗ trợ quản lý hành chính, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 44, 39-43, 2013

10. Bui Ngoc Quy, Model development for Web Atlas system applying in administration management, VNU Journal of Science, Earth Sciences,, 1, 28, 29-36, 2012

11. Bùi Ngọc Quý, Xây dựng và phát triển hệ thống Web Atlas dựa trên cơ sở MapXtreme, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 34, 59-63, 2011

12. Bùi Ngọc Quý, Nghiên cứu xây dựng Atlas điện tử Hành chính Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 27, 100-105, 2009

13. Nhữ Thị Xuân, Bùi Ngọc Quý và nnk, Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý về giáo dục thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Đo đạc Bản đồ, 2, 48-54, 2009

14. Bui Ngoc Quy, Nguyen Cam Van, Nhu Thi Xuan, Application of Electronic Atlas for Land management in Ha Noi, VNU Journal of Science, Earth Sciences, 3, 25, 153-160, 2009

15. Bùi Ngọc Quý, Ứng dụng phần mềm Macromedia Flash trong công tác xây dựng bản đồ Multimedia về du lịch, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 22, 65-69, 2008

16. Bùi Ngọc Quý, Nguyễn Thế Việt, Nghiên cứu sử dụng ODBC để truy vấn các thông tin thuộc tính từ cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access phục vụ công tác tự động hoá biên tập bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20, 58-61, 2007

17. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV), Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 58, 5, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Do Thi Phuong Thao, Bui Ngoc Quy, Nguyen Van Loi, Tran Thi Tuyet Vinh, Apability to apply remote sensing data in forest fire risk fastly mapping: a case study in Bavi, hanoi (Vietnam), International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017), 749-754, 2017

2. Bui Ngoc Quy, Research in integrating digital cartography and multimedia technology in tourism advertisement of Quangnam- Danang - Viet Nam, International Symposium on Geo-Spatial and Mobile Mapping Tecnology, 90-95, 2016

3. Duong Anh Quan, Luu The Anh, Bui Ngoc Quy, El Nino and ground/underground water decreasing effects on coffee cultivation in DakNong Provine, Vietnam by using GIS, European Geosciences Union, General Assembly, , 2014

4. Bui Ngoc Quy, Le Phuong Ha, Establishing electronic map for tourism advertisement and propaganda for environmental protection of Ha Long city, Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences (GIS - IDEAS), 219-224, 2010

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Xây dựng mô hình 3D dạng tuyến phục vụ thiết kế đường điện cao thế 220 KV Mê Linh - Bá Thiện từ dữ liệu ảnh chụp UAV, Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, 91-96, 2018

2. Bùi Ngọc Quý, Nguyễn Văn Trường, Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý đất đai tại các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững, 82-90, 2018

3. Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Hà Quý Quỳnh, Bùi Ngọc Quý, Giải pháp tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều trong môi trường đất có độ phì thấp ở tỉnh Bắc Giang, Hội thảo khoa học Trái đất – Mỏ - Môi trường bền vững, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 292-300, 2018

4. Dương Anh Quân, Bùi Ngọc Quý, Ứng dụng GIS và phân tích đa chỉ tiêu lập bản đồ các yếu tố dễ bị tổn thương do lũ lụt phục vụ phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, Hội thảo khoa học Trái đất – Mỏ - Môi trường bền vững, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 185-195, 2018

Các tin khác

Bài viết mới

Lễ công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo

Ngày 18/12/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức lễ “Trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 7 chương trình đào tạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng để Trường Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định chất lượng về 7 chương trình đào tạo của Nhà trường với xã hội. Đồng thời, nâng cao vị thế và hình ảnh của Trường, giúp người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập và hợp tác.

Chi tiết

Hội nghị Quốc gia "Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững"

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) được Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tạo ra cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về các xu thế và thách thức mới đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.

Chi tiết

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Sáng ngày 20/4/2021, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương, ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (mã số 9520503), đề tài luận án “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao dạng grid bằng mạng neuron Hopfield” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Quang Minh.

Chi tiết

Tư vấn tuyển sinh năm 2021 tại Trường THPT Hàn Thuyên và THPT Lý Nhân Tông Bắc Ninh

Thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 của Khoa, ngày 19/4/2021 Khoa Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai đã tổ chức đoàn cán bộ của khoa đi tư vấn tuyển sinh tại các điểm trường THPT Gia Bình 1 và Lương Tài 2, tỉnh Bắc Ninh.

Chi tiết

Tư vấn tuyển sinh năm 2021 tại Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2021 của Khoa, ngày 27 và 28/4/2021 Khoa Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai đã tổ chức đoàn cán bộ của khoa đi tư vấn tuyển sinh tại các điểm trường THPT Kim Động, tỉnh Hưng Yên; THPT Hậu Lộc 1, THPT Hậu Lộc 2, THPT Hậu Lộc 4, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Chiều ngày 16/7/2020, tại Phòng họp Sông Công, Liên chi Đoàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai (TĐ - BĐ & QLĐĐ) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai Nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi tiết

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngày 24/10/2022 Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022. Đến dự Hội nghị, Về phía Công ty TNHH 1TV Trắc địa – Bản đồ Bộ Quốc Phòng có: Thượng tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Công ty; Trung tá Trần Anh Đồng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trắc địa. - Về phía Công ty Hải Phát Land có bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng phòng Tuyển dụng; Ông Đỗ Quyết Tiến, Trưởng phòng Kinh doanh; Ông Đặng Xuân Hòa, Phó ban Tuyển dụng và Đào tạo; bà Trịnh Hoàng Mỹ Linh, phụ trách truyền thông. - Về phía Trung tâm Tư vấn trắc địa và xây dựng, Viện Khoa học Công nghệ và Xây dựng có TS Diêm Công Huy, Giám đốc Trung tâm,; TS Lê Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm. - Về phía lãnh đạo nhà trường có PGS.TS Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Doanh nghiệp; TS Nguyễn Thế Lộc – Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học; TS Bùi Mạnh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên. - Về phía khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai có PGS.TS Lê Đức Tinh, Bí thư Đảng ủy khoa, Trưởng khoa; PGS.TS Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy khoa, Phó Trưởng khoa; TS Dương Thành Trung, Phó Trưởng khoa; ThS Nguyễn Danh Đức – Bí thư Liên chi đoàn khoa; Đại diện lãnh đạo các bộ môn cùng cán bộ giảng viên và sinh viên trong khoa. Hội nghị tổng kết năm học là dịp quan trọng để các thầy cô giáo và các em sinh viên có dịp nhìn lại những thành tích đã đạt được trong trong năm học vừa lấy đó làm đà cho việc phấn đấu, rèn luyện trong tu dưỡng và học tập cho một năm học mới. Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 với các nội dung cơ bản liên quan đến tuyển sinh, quy mô đào tạo, kết quả học tập và nghiên cứu khoa học,… và phương hướng hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Hội nghị cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác đào tạo của khoa để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học mới. Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng khoa ngày càng phát triển. Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho các em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào năm học 2021-2022 và tiến hành trao các xuất học bổng do GS.TSKH Hoàng Ngọc Hà và PGS.TS Dương Vân Phong, cán bộ giảng viên của khoa trao tặng. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chi tiết